afbeeldingboven-1

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de online overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel/de artikelen fysiek in bezit krijgt. Wanneer niet alle artikelen uit uw bestelling op dezelfde dag geleverd worden, dan gaat de herroepingstermijn in op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het herroepingsformulier. Indien wenselijk kunt u ons ook per post op de hoogte stellen t.a.v.:

ECOLAN®
Industrieweg 16 
8263 AD Kampen

Wanneer u gebruik maakt van het online herroepingsformulier zult u binnen twee werkdagen per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U dient de goederen direct of in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, het artikel/de artikelen aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Deze kosten zijn afhankelijk van het gewicht van het artikel/de artikelen en soms ook van de afmetingen. Ongefrankeerde of rembourszendingen nemen wij niet in ontvangst.